Uskoro!

info@croatia-express.com

Kontakt

POSLOVNICE:

Tel: +385 1 48 11 842; 48 11 836
Fax: +385 1 49 53 205
Mail: teslina@croatia-express.com
Radno vrijeme: 08:00-18:00 h, subotom 08:00-13:00 h,
Zatvoreno nedjeljom i blagdanom

Tomislavov trg 12, Zagreb

Tel: +385 1 45 73 253 Fax: +385 1 49 53 207
Mail: glavni.kolodvor@croatia-express.com
Radno vrijeme: 08:00-18:30 h, subotom 08:00-13:00 h,
Zatvoreno nedjeljom i blagdanom

Tomislavov trg 17, Zagreb

Tel: +385 1 49 22 224; 49 22 237
Fax: +385 1 49 53 206
Mail: tomislavac@croatia-express.com
Radno vrijeme: 08:00-18:30 h, subotom 09:00-13:00 h,
Zatvoreno nedjeljom i blagdanom

Vozni park, Hanuševa 5, 10 000 Zagreb

tel. +385 1 66 95 410
fax. +385 1 66 95 420

Voditeljica voznog parka
Monika Medić
mob: 091 630 9403
mail: monika@croatia-express.com

Samostalni referent za organizaciju prijevoza
Budimir Ivančević
mob: 091 630 9419
mail: braco@croatia-express.com

Prodaja i marketing:

Nikole Tesle 4, Zagreb
Tel: + 385 1 48 11 842; 48 11 836
Fax: +385 1 49 53 205
Mail: info@croatia-express.com
Radno vrijeme: 08:00-16:00 od ponedjeljka do petka

Računovodstvo:

Hanuševa 5, Zagreb
Tel:+ 385 1 66 95 412 Fax:+385 1 49 53 208
Mail: financije@croatia-express.com
Radno vrijeme: 07:30-15:30 od ponedjeljka do petka

Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
Broj računa: HR3723400091110596310

Zagrebačka banka d.d.
Trg Bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb
Broj računa: HR7723600001102357812

Uprava:

Croatia expres putnička agencija d.o.o.
Hanuševa 5, Zagreb

Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080827138
OIB 43158434513

Temeljni kapital: 20.000,00 kn
HR-AB-01-080827138

Direktor: mr.sc.Mario Šarić, dipl.ing.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Sukladno odredbi čl. 18.a st. 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka,

službenikom za zaštitu osobnih podataka imenovana je gđa. Dejana Marinić.

Hanuševa 5, 10 000 Zagreb

Tel:+ 385 1 66 95 412

Fax:+385 1 49 53 208

dejana@croatia-express.com 

Ekskluzivni partner:

Hrvatske Željeznice
DB Bahn

croatia exp

inter rails

iata

uhpa

amadeus